Kerstfeest vieren met het Leger des Heils Winschoten

Winschoten - De kerstnachtdienst van het Leger des Heils Winschoten op 24 december in het korpsgebouw aan de Dr. D. Bosstraat 16 begint om 22.00 uur. Voorganger is kapitein Bineke Berkenbosch.

Muzikale medewerking verleent het Christelijk Mannenensemble Pekela onder leiding van Kiny Elten en het muziekkorps van het Leger des Heils, dat onder leiding staat van Mans Luining. Traditioneel bezoeken de muzikanten met andere heilssoldaten voor deze eredienst, vanaf ongeveer 19.30 uur, de zieken in het OZG in Winschoten. Op Eerste Kerstdag wordt vanaf 17.00 uur opnieuw kerstfeest gevierd. Deze bijeenkomst heeft niet het karakter van een eredienst, maar van een kerst-inn, die onder leiding staat van kapitein Bineke Berkenbosch. Een kerstoverdenking wordt verzorgd door Onno Weinberg. De samenkomst op Oudejaarsdag begint om 10.00 uur.