Tweehonderdste postzegelruilbeurs Fitalistenvereniging Winschoten e.o.

Winschoten - Filatelistenverenigin Winschoten e.o. houdt op zaterdag 9 december weer een postzegelruilbeurs. Een jubileumeditie, want het betreft de 200e in het bestaan van de vereniging.

De beurs wordt, zoals gewoonlijk, gehouden in het gebouw van SV Bovenburen aan de plaatselijke Tromplaan 86, van 9.30 tot 15.00 uur. Er vinden diverse jubileumaktiviteiten plaats, zoals een gratis zaalverloting. Tevens ontvangt iedere bezoeker een passende attentie van de vereniging. Bovendien is de koffie en thee (met een koekje) de hele dag gratis. Op de beurs zijn diverse (semi)handelaren aanwezig. Een ieder die interesse heeft in postzegels is welkom. Meer informatie bij Jan Rendering via 0597-421497.