Jeugdcultuurfonds Westerwolde van start

Wedde - Toneel, dansen, schilderen, muziek maken. Ieder kind is creatief. Maar deze activiteiten zijn niet voor iedereen financieel toegankelijk. Daarom is het provinciaal Jeugdcultuurfonds Groningen opgericht.

Omdat de gemeente Westerwolde i.o. het belangrijk vindt dat alle kinderen in Westerwolde mee kunnen doen aan sport en kunstzinnige activiteiten ondersteunt de gemeente naast het Jeugdsportfonds ook het Jeugdcultuurfonds van harte. Maandagochtend is daarom de samenwerkingsovereenkomst voor het Jeugdcultuurfonds Westerwolde door de wethouders van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde ondertekend. Ook de Rabobank heeft een bijdrage geleverd van 5.000 euro in totaal. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag gezinsinkomen, wanneer ze dit graag willen, ook buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek-, beeldende activiteit, theater of dansles kunnen. Het fonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Beroep doen op het Jeugdcultuurfonds Ouders die voor hun kind een beroep willen doen op het Jeugdcultuurfonds kunnen een aanvraag indienen bij een intermediair. Dit zijn professionals uit het onderwijs, schuldhulpverlening, jeugdzorg, wijkteams en vrijwilligers van diverse stichtingen.