ISF-Oldambt ontvangt 10.000 euro van Kansfonds

Winschoten - Stichting ISF-Oldambt (Interkerkelijk Sociaal (Nood) Fonds-Oldambt) krijgt voor het project armoedebestrijding Oldambt een bijdrage van Kansfonds voor het incidenteel verlenen van materiële en immateriële hulp voor inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken.

Wie kan aanklopper bij het ISF-Oldambt? - Mensen die plotseling tijdelijk, geen of te weinig inkomen/uitkering ontvangen. - Mensen die plotseling te maken hebben met éénmalige onverwachte kosten. - Mensen zonder identiteitsbewijs. - Mensen die tijdelijk geen onderdak hebben. - Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben. Bij welke zaken kan het ISF-Oldambt zoal hulp bieden? - (Dreigende) huisuitzetting. - (Dreigende) energieafsluiting. - Dakloosheid. - Identiteitspapieren, die verloren zijn gegaan. - Geldnood door persoonlijke (familie) omstandigheden. - Het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties. - Het ontbreken van leefgeld voor de eerste levensbehoeftes (eten, drinken, kleding en onderdak). Het ISF-Oldambt is er ook voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Oldambtse geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het ISF-Oldambt moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van Oldambt. ISF-Oldambt houdt op op gezette tijden spreekuur. Voor meer informatie hierover: www.isf-oldambt.nl.