GroenLinks Oldambt doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Winschoten - GroenLinks Oldambt heeft er voor moeten kiezen om voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 geen lijst in te dienen. Hiervoor is gekozen omdat de partij onvoldoende actieve verkiesbare en ondersteunende mensen kan leveren.

"Het bezetten van een zetel in de gemeenteraad is niet zomaar iets. Je laadt een flinke verantwoordelijkheid op je schouders wanneer je je laat kiezen tot volksvertegenwoordiger. Het goed en gewetensvol uitvoeren van de taak als lid van de gemeenteraad mag niet licht worden opgevat. Evenzeer is het indienen van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen een zaak van verantwoordelijkheid. Je moet er als politieke partij alleen toe overgaan wanneer zoveel mogelijk voldaan is aan de voorwaarden om een zetel of zetels op een goede en verantwoorde manier te bezetten", zegt secreataris Aart Jan Langbroek. Wel zijn de standpunten en het gedachtengoed van de partij op papier gezet. Belangrijke elementen zullen worden bediscussieerd en nader uitgediept in thema-bijeenkomsten, waarvoor geïnteresseerden in de gemeente Oldambt voor worden uitgenodigd. De komende vier jaar gaat de GroenLinks-afdeling Oldambt gebruiken om meer leven in partij te blazen, uit te breiden en de afdeling weer actief te laten functioneren. Voor contact: oldambt@groenlinks.nl. Zie ook www.oldambt.groenlinks.nl.