Toeristisch Café Oldambt in De Oude Remise in Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - De gemeente Oldambt nodigt alle toeristische ondernemers en andere geïnteresseerden uit voor het Toeristisch Café Oldambt op woensdag 29 november. De bijeenkomst vindt plaats van 19.15 tot 22.30 uur in De Oude Remise in Bad Nieuweschans.

Tijdens de avond wordt onder meer de regiopromotie van Marketing Oldambt toegelicht. Verder komen de uitkomsten van de toeristische monitor aan bod en is er gelegenheid deze resultaten gezamenlijk te bespreken. Ook worden de aanwezigen bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in Oldambt, zoals de plannen voor De Toekomst en de ontwikkelingen in Blauwestad. Tot slot kan men zelf bekijken hoe het project Graanrepubliek 2.0 vorm krijgt in De Oude Remise door een rondleiding en toelichting van de projectleider Peter Brul. Opgeven voor deze bijeenkomst kan, tot uiterlijk 24 november, via emmy.folmer@gemeente-oldambt.nl.