Gevaarlijkse verkeerssituatie in Blijham aangepakt

Blijham - Tijdens de dorpenronde die PvdA Westerwolde houdt in het kader van de herindelingsverkiezingen op 22 november werd er door diverse inwoners van Blijham gemeld dat er een gevaarlijke verkeerssituatie is in het dorp.

Het betreft het stuk waar de fietspaden de afritten van de provinciale weg N368 tussen Blijham en Vlagtwedde kruisen. In een motie riep de PvdA-fractie het college op deze situatie onder de aandacht van de verkeerscommissie van Bellingwedde te brengen en indien nodig geacht, actie te ondernemen. Deze motie werd raadsbreed gesteund.