Hans Beukema komt met nieuw boek: Bevrijdingsverhalen 1945

Winschoten - De Delfzijlster auteur Hans Beukema bracht deze week een boek uit met de titel: Bevrijdingsverhalen 1945. In vier verhalen laat hij de lezer kennismaken met enige facetten van de Tweede Wereldoorlog die nauwelijks de marge van de geschiedschrijving haalden. Alle hebben een relatie met de bevrijding van oostelijk Groningen.

We volgen een 19-jarige Duitse soldaat, die in de laatste oorlogsmaanden tot een zoeklichtbemanning in Woldendorp behoorde. We maken kennis met zijn persoonlijke achtergronden en zien aan de hand van dagboekaantekeningen en herinneringen het geallieerde front naderbij komen. De bezettingssoldaat wordt frontsoldaat. Vlak voor hun overgave besluiten drie Duitse soldaten onder te duiken om daarmee aan geallieerde krijgsgevangenschap te ontkomen. Nieuweschans De auteur doet verslag van hun onderduik en hun clandestiene terugkeer naar het naoorlogse Duitsland. Eén van de soldaten zocht zijn heil bij zijn vriendin en latere vrouw in Termunterzijl. Een heel ander verhaal is dat van een toevallige ontmoeting in een Delfzijls koffiehuis tussen drie Engelsen en een Delfzijls echtpaar. Deze kennismaking leidde de oudste Engelsman - een voormalige geallieerde bevrijder - naar zijn vroegere Nederlandse vriendin in (toen) Nieuweschans en hun beider inmiddels 49-jarige dochter. Illegaal werk was gebaseerd op strikte geheimhouding. Mede door de bescheidenheid en geslotenheid van de verzetsstrijders werd ook na de oorlog relatief weinig bekend over hun activiteiten. De herinneringen van een oud- verzetstrijder uit Wagenborgen geven zicht op persoonlijke principes, op moed, spanningen en op de grote risico’s die aan het verzetswerk verbonden waren. Oostelijk Groningen Oostelijk Groningen werd bevrijd door Poolse militairen. Hun strijd was begonnen met de Duitse aanval op hun land in 1939. Van alle geallieerden legers hadden de Polen de meeste gevechtsjaren. Bij de verdeling van het naoorlogse Europa in invloedsferen werd hun land aan de Sovjets toegewezen. Een terugkeer van de militairen naar huis was onmogelijk. Zij waren de winnaars en de verliezers van de Tweede Wereldoorlog. Het boek kost 16,50 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel of via maritext@ziggo.nl (verzendkosten 3,50 euro).