Koningin Máxima bij ondertekening convenant Meer Muziek in de Klas

Winschoten - Koningin Máxima was dinsdag in Groningen bij de ondertekening van het convenant Meer Muziek in de Klas Groningen. Ze was getuige van de ondertekening van het eerste lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs, waarin betrokken partijen garanderen dat in 2020 ieder kind structureel muziekonderwijs krijgt.

De ondertekening van het convenant vond plaats tijdens een muzikale bijeenkomst met leerkrachten en leerlingen in De Oosterpoort in Groningen. Het convenant is ondertekend door de gemeente, de besturen van Openbaar Onderwijs Groep Groningen, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen en Katholieke Onderwijscentrale, Kunst en Cultuur (K&C), Pedagogische Academie en Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen, Stichting Kinderopvang Stad Groningen, Stenden Hogeschool en VRIJDAG. Meer op http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/84648/100-000-euro-beschikbaar-voor-muziekonderwijs-groningen/