Nieuw tijdschrift Stichting Oud Winschoten

WINSCHOTEN - De gebruikelijke najaarsbijeenkomst van de Stichting Oud Winschoten werd maandag 13 november in cultuurhuis De Klinker inn Winschoten gehouden.

Op de avond van Lutje Adrillen stond voorzitter Trijnko Pelgrim stil bij de activiteiten die de stichting in het kader van het 40-jarig jubileum heeft organiseert of nog gaat organiseren zoals de Schilderijen- en Tekeningenexpositie, de QR-Puzzeltocht voor scholieren van het basisonderwijs en de expositie Winschoter Edelsmeden. Tevens werd het boek van Engel Nijboer getiteld ’Armoede en Armenzorg in Winschoten’ ten doop gehouden. Het eerste exemplaar werd door de auteur aan directeur Hennie Sanders van de zorgstichting Oosterlengte uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst werd ook de 39 e uitgave van het nieuwe halfjaarlijkse tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten gepresenteerd. Ook deze keer was er aan kopij geen gebrek getuige het dikke magazine dat deze week bij de boekhandel ligt. In het voorwoord houdt voorzitter Pelgrim een pleidooi voor een permanente expositieruimte of oudheidskamer in Winschoten voor de stichting waar liefhebbers van de historie van Winschoten dagelijks terecht kunnen. Expositieruimte Momenteel zetelt de stichting nog in de oude bibliotheek aan de Johan Modastraat waar een bescheiden expositieruimte is ingericht maar afbraakplannen van dit pand nopen het bestuur naar een andere locatie uit te kijken. Pelgrim gooit alvast een balletje op richting het voorste (oude) deel van het stadhuis waar naast de stichting ook het Cultuur Historisch Centrum (CHC) onderdak zou kunnen krijgen en doet een beroep op de bestuurders en beleidsmakers. Met het 39 e editie van het tijdschrift bewijst de stichting dat ze springlevend is getuige de vele artikelen die ook dit keer weer zijn opgenomen. Aangezien de activiteiten van de stichting over de eerste 25 jaar reeds uit de doeken zijn gedaan in de 9e editie van het tijdschrift beperkt de huidige uitgave zich in kroniekvorm tot de laatste 15 jaar te beginnen in 2002. Alle wapenfeiten passeren vervolgens de revue te beginnen met de door Zaadhof Kartonnage en Kappa Attica gemaakte Winschoter Vestingpuzzel in 2002 naar de verwerving van het Thoraschild uit de Winschoter synagoge in 2007 tot het verschijnen van de speciale jubileumkrant van de stichting voor de regio Oost-Groningen in het voorjaar van 2017. Wat direct opvalt in de kroniek is dat de activiteiten van het Winschoter Erfgoed Fond (WEF) als een rode draad door het verhaal lopen. Het is opvallend hoeveel aankopen door het WEF in de laatste 15 jaar zijn gedaan. Het verklaart ook direct de oproep van Trijnko Pelgrim voor een permanente expositieruimte. Berg en Dal Robert Jalink verhaalt in het tijdschrift over een bijzondere en zeldzame foto waarop de stichting de hand heeft weten te leggen. Het betreft een groepsfoto uit 1886 die genomen is in Berg en Dal bij Nijmegen ter gelegenheid van een familiefeest van de bekende Winschoter familie Viëtor, een geslacht van kooplieden, entrepreneurs en bestuurders. Robert gaat uitgebreid in op de foto en geeft de geportretteerden voor zover mogelijk een eigen plek. Marianne Kruijswijk van het CHC licht de tentoonstelling Oldambster Vrouwen toe die nog tot en met 16 december 2017 valt te bewonderen in de voormalige bibliotheek. Tot de slotbijeenkomst op 16 december staat er iedere vrijdag een bijzonder activiteit ingepland. Bert Smit staat stil bij de oude begraafplaats aan de Hofstraat waar nog steeds wekelijks vrijwilligers van de stichting druk zijn met het inventariseren, digitaliseren en controleren van persoonsgegevens en grafnummers. Martijn Lagerwerf duikt in de fietsfabricage in Winschoten en dan met name de vervaardiging van fietsen door de Gruno NV Rijwielen Fabriek Winschoten aan de Torenstraat. John Ruibing kijkt in de rubriek Voor rekening van….. naar de geschiedenis van Drukkerij Bos. Jan Bos kwam via Appingedam en Veendam in 1925 bij de Winschoter Courant terecht en vestigde zich als zelfstandig drukker in 1932 in de Oosterstraat 1 waar hij een bedrijf in drukwerk startte. In een beknopt verhaal wordt de geschiedenis van het bedrijf door Ruibing uit de doeken gedaan. Gert Jan Roege vestigt zijn aandacht op de Winschoterzijl en de aldaar vroeger aanwezige Lutherse kerk en Bert Smit kijkt naar 100 jaar Sint Vitus Padvinderij / Scouting, 1918-2018. Het tijdschrift is zoals gezegd ook dit keer een boordevol nummer geworden waarin de rijke geschiedenis van Winschoten weer nadrukkelijk op de kaart is gezet. Oud Winschoten, halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten. Jaargang 20, 2017 nr. 39. Losse nummers: prijs 7 euro.