Sportieve Gezonde Scholen in Winschoten ontvangen materialenpakket

Winschoten - Leerlingen van obs De Kleine Dollard en obs De Tweemaster in Winschoten ontvangen deze maand een sport- en spelmaterialenpakket van Nijha B.V. Het pakket maakt onderdeel uit van het project Sportieve Gezonde School en omvat diverse sport- en spelmaterialen die kinderen op het schoolplein en in de gymzaal kunnen gebruiken.

Met het project Sportieve Gezonde School werken scholen aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl van hun leerlingen. Binnen het project krijgen kinderen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht en worden de groepsleerkrachten begeleid bij een methode bewegingsonderwijs.  Daarnaast krijgen zij extra beweegmomenten aangeboden tijdens en/of na schooltijd. Het aanbod is veelzijdig en gevarieerd, zodat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en welke sport(en) ze leuk vinden. Scholen die meedoen met het project Sportieve Gezonde School erkennen het belang van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen, hebben hier aandacht voor en stimuleren dit. Daarmee leggen zij de basis voor een gezonde jeugd. Ook ouders, leerkrachten en sportverenigingen spelen een belangrijke rol. Sportieve Gezonde School wordt mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen, GasTerra en Nijha B.V. Voor meer informatie over het project kan contact worden opgenomen met Huis voor de Sport Groningen, via 050-8700100 of info@hvdsg.nl.