Filosofielezing met Pauline Kleingeld in Scheemda

Scheemda - De Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen hebben voor een filosofielezing op maandagavond 20 november professor dr. Pauline Kleingeld kunnen strikken. De lezing wordt gehouden in De Esbörg aan de Esbörgstraat 16 in Scheemda.

Kleingeld is bekend als professor ethiek verbonden aan de universiteit van Leiden, aan de Washington University in Amerika en aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze is een groot kenner van de filosoof Immanuel Kant. "De verlichtingsfilosoof Immanuel Kant staat bekend als verdediger van het kosmopolitisme en als vader van het ideaal van een statenbond. Hij betoogde echter ook dat kosmopolieten patriotten horen te zijn. Tegenwoordig worden patriottisme en kosmopolitisme vaak als elkaars tegenpolen opgevat. Is het wel mogelijk beide met elkaar te verenigen?", zegt ze. In deze lezing wordt ingegaan op Kants ideeën over vrijheid, kosmopolitisme, patriottisme, en het ideaal van de wereldvrede. De lezing begint om 20.00 uur en de toegang is 7,50 euro. Kaarten zijn op de avond zelf vanaf 19.00 uur aan de kassa verkrijgbaar.