Huishoudelijke hulp Oosterlengte naar Beter Thuis Wonen

Winschoten - De 380 medewerkers huishoudelijke hulp van Oosterlengte van de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Pekela zijn kort geleden door de bestuurder van Oosterlengte geïnformeerd over de plannen voor het afstoten van de gehele huishoudelijke thuiszorg van Oosterlengte naar zorgaanbieder Beter Thuis Wonen Thuiszorg.

Deze organisatie is gespecialiseerd in het verlenen van huishoudelijke hulp in de provincie Groningen en Drenthe en levert ook al huishoudelijke hulp in de gemeente Oldambt. Aanbestedingen Oosterlengte wil de huishoudelijke hulp bij Beter Thuis Wonen onderbengen om een eind te maken aan de voortdurende afweging bij aanbestedingen of er wel of niet ingeschreven moet worden. Men heeft inmiddels alle mogelijke bezuinigingen doorgevoerd. De conclusie is dat het voor Oosterlengte op de lange termijn financieel niet haalbaar is om door te gaan. Beter Thuis Wonen verleent huishoudelijke hulp op grotere schaal in de provincies Groningen en Drenthe en de kop van Overijssel en kan daardoor de dienstverlening rendabel krijgen. Daarnaast wil Oosterlengte zich gaan specialiseren in complexe zorg in verpleeghuizen en wijkverpleging. Er verandert nagenoeg niets Voor de medewerkers en hun vaste cliënten verandert er nagenoeg niets, zij blijven aan elkaar verbonden als koppels (hulp en cliënt). Belangrijke onderdelen van de overname zijn het samenblijven van de medewerkers en de vaste cliënt en het respecteren van de huidige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. De landelijke zorgautoriteit, de drie gemeenten, de vakbonden en de interne medezeggenschapsorganen moeten in de komende periode hun zegje nog over de beoogde overname doen.