Actiegroep ZUN Finnewold verder als vereniging

Finsterwolde - Actiegroep ZUN Finnewold gaat verder als een vereniging. Op deze manier kan de actiegroep meerdere mensen vertegenwoordigen om, zoals één van de leden opmerkte, 'samen sterk te staan tegen de opdringende machten in ons dorp!'

Zoals bekend is door het bedrijf F&S Solar een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Oldambt voor de bouw van een zonnepark op het land van Harm Evert Waalkens aan de noordkant van de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Het zou gaan om een zonnepark van 15 hectare (dertig voetbalvelden). Uit een enquête onder de 41 omwonenden blijkt dat 32 bewoners tegen de plek zijn waar het park zou moeten komen (78,06 procent). Voor meer informatie of gratis lid worden van de vereniging Actiegroep ZUN Finnewoldkan een mail worden gestuurd naar: Zunfinnewold@gmail.com. Meer op http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/82740/82740/ en http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/81796/81796/