Bijeenkomst Longpunt Oost-Groningen

Veendam - Longpunt Oost-Groningen houdt op 16 november op de locatie woonzorgcentrum

Veenkade van Zorggroep Meander aan de Kaap de Goede Hoop 1 in Veendam een bijeenkomst met als thema ‘Goede voeding, juist met een longziekte!’ Goede voeding is belangrijk voor mensen met een chronische longziekte. Soms hebben mensen te maken met ondergewicht of overgewicht en is er extra aandacht nodig van een diëtiste. Bezoekers krijgen antwoorden op hun vragen van Anneke ten Kate, diëtist Treant Zorggroep locatie Refaja. Tijdens de middag is er alle gelegenheid om in gesprek te gaan en samen ervaringen uit te wisselen. Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken; veel longpatiënten hebben daar last van. Meer informatie Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie: ellybeens@longfonds.nl Zie ook www.groningen.longfonds.nl.