Scholen SOOOG actief met Fit & Vaardig!

Winschoten - De scholen van SOOOG zijn gestart met Fit & Vaardig. Het lesprogramma daagt kinderen uit tot bewegend leren en sluit aan op de belevingswereld van kinderen. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat het lesprogramma leidt tot betere schoolprestaties, betere concentratie en fitte kinderen. De F&V-lessen worden drie keer per week in het klaslokaal gegeven. In de lessen wordt 10 tot 15 minuten aan taal en 10 tot 15 uren aan rekenen besteed. De oefenstof sluit aan bij de lesmethodes. De nadruk ligt op automatiseren en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de opdrachten gevisualiseerd. Met het uitvoeren van oefenbewegingen geven de leerlingen antwoord op taal- en rekenopgaven.  https://www.youtube.com/watch?v=FfhKcmE6ydE&feature=youtu.be