Beperkte stijging waterschapsbelastingen in 2018

Winschoten - Een gezin met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld 4,50 euro meer aan de waterschappen dan in 2017. Dit blijkt uit een prognose van de Unie van Waterschappen. Dit is een stijging van 1,4 procent, exact gelijk aan de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2018 wordt verwacht.

Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 325 euro aan waterschapsbelastingen. De tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld. Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De stijging van 4,50 euro komt voor een gemiddeld gezin neer op 38 eurocent per maand. Het is een knappe prestatie dat de tarieven zo beperkt stijgen. De waterschappen staan voor grote opgaven als klimaatverandering, met een steeds grotere inspanning om wateroverlast te voorkomen als gevolg. Door innovatieve oplossingen toe te passen, samen te werken en een efficiëntere bedrijfsvoering houden de waterschappen de kostenstijging zo laag mogelijk. Dat vertaalt zich in de beperkte lastenstijging die zich voor volgend jaar aftekent.” De waterschapsbelasting varieert per regio. Voor een gezin met een eigen woning varieert de lastendruk van 230 tot 460 euro. De tariefvoorstellen worden op dit moment binnen de waterschappen besproken. De komende weken stellen de besturen van de waterschappen de definitieve tarieven vast.