Start ZorgThuis in Stad en regio

Winschoten - Het project ZorgTechnologiehuis (ZorgThuis) gaat woensdag 8 november officieel gestart in Grand Café Euroborg. In het ZorgThuis demonstreren mbo-studenten verschillende technologische en vooruitstrevende voorzieningen uit de zorg. Dankzij deze hulpmiddelen kunnen ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Een mooi voorbeeld van zo'n ZorgThuis staat al in Winschoten. Dit bekroonde initiatief is de aanleiding geweest voor een verdere ontwikkeling en de aanvraag van een RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo). Dankzij toekenning van deze subsidie kunnen ook in Stadskanaal, Appingedam en Groningen verdere ZorgThuizen ontwikkeld worden. Koploper Zorgpact ZorgThuis van Noorderpoort Campus Winschoten is één van de Koplopers van het nationale samenwerkingsverband Zorgpact. Als Koploper maakt het ZorgThuis deel uit van de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Het project is volgens Zorgpact een mooi voorbeeld van een regionale samenwerking, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. "We zijn trots op de erkenning als Koploper van het zorgpact en de toekenning van de subsidie", aldus Ann Fritzsche, projectmanager ZorgThuis Noorderpoort. ZorgThuis Winschoten Met het project ZorgTechnologiehuis creëren Acantus en Noorderpoort Campus Winschoten een praktijksituatie waarin studenten leren waar ze in de toekomst in hun beroepsleven mee te maken krijgen. Daarnaast worden beroepsbeoefenaars, mantelzorgers en zorgvragers van nu geïnformeerd over wat er op dit gebied allemaal mogelijk is. In het ZorgThuis in Winschoten zijn twee woningen ingericht. Eén is gericht op COPD en één op dementie. In het ZorgThuis zijn veel verschillende hulpmiddelen te vinden, van een simpele grijpstok tot een speciaal ontwikkelde tablet voor ouderen. Samenwerken op nationaal niveau Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet en wordt ondersteund door samenwerkingspartners uit heel Nederland. Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs dat meebeweegt met al deze ontwikkelingen. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact geeft goede voorbeelden van deze samenwerkingen een podium in de Kopgroep. Daarnaast stimuleert het Zorgpact de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten. Noorderpoort is, naast het ZorgThuis Winschoten, ook betrokken bij het samenwerkingsverband NetwerkZON, tevens lid van de Kopgroep van het Zorgpact.