Maandelijks artikel OZG: Draagt u ook een ICD/pacemaker?

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft maandelijks een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. Dit keer geeft Albert van der Galiën, cardioloog, uitleg over het dragen van een ICD en pacemaker en de controles hiervan.

Het onderwerp komt aan de orde tijdens een lezing van het Hart- en Vaatcafé op donderdag 30 november in hotel-restaurant In Den Stallen in Winschoten. Een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) is een inwendige defibrillator voor mensen met een gevaarlijke, onvoorspelbare hartritmestoornis. Er zijn diverse soorten hartritmestoornissen. Levensbedreigend zijn de ritmestoornissen waarbij de kamers niet meer samentrekken. De bloedsomloop staat dan stil. Een interne defibrillator (ICD) reageert bij zo'n levensbedreigende ritmestoornis door het geven van een elektrische schok. Door deze schok wordt het hartritme weer hersteld. Een ICD bestaat uit een soort pacemaker en elektrode(n) die voor de signalen van en naar het hart zorgen. Het plaatsen van een ICD wordt door specialisten in het UMCG uitgevoerd. Controles in het OZG Van der Galiën: “Sinds augustus 2016 komen patiënten met een defibrillator-pacemaker naar het Ommelander Ziekenhuis in Winschoten voor hun halfjaarlijkse controle. Patiënten met een ‘normale’ pacemaker konden altijd al voor controle in het ziekenhuis terecht. Nu hoeven ook patiënten met een ICD of CRT-D niet meer speciaal naar Beatrixoord of het UMCG. Een CRT-D is een ICD voor mensen met hartfalen die niet alleen ingrijpt bij gevaarlijke ritmestoornissen, maar die er ook voor zorgt dat het hart efficiënter pompt. Omdat de defibrillator-pacemakers ingewikkelde apparaten zijn, mogen niet alle ziekenhuizen de controles uitvoeren. Het Ommelander Ziekenhuis voldoet aan alle eisen en is daarom op de ‘witte lijst’ geplaatst: een lijst met ongeveer 15 goedgekeurde ziekenhuizen in Nederland." "Een ICD moet regelmatig gecontroleerd worden. Hiervoor heeft de ICD-drager contact met de cardioloog en de ICD-technicus. Een patiënt moet meestal 2 keer per jaar naar het ziekenhuis. De ICD-technicus controleert dan of de ICD goed werkt en of de instellingen juist zijn. Ook wordt de batterij van de ICD gecontroleerd. Als cardioloog controleer ik het hart en het hartritme en lees de gegevens uit het geheugen van de ICD uit, om te kijken of deze goed heeft gewerkt.” Zelf kiezen voor controle “Iedere patiënt mag zelf kiezen waar hij heen wil voor controle”, gaat Van der Galiën verder. “Sommige patiënten blijven liever in Groningen of Haren omdat ze daar bijvoorbeeld werken. Belangrijk om te weten is dat zowel het Ommelander Ziekenhuis als het UMCG samenwerken en dat wij overleggen over patiënten wanneer dat nodig is. Ik werk zelf ook in het UMCG en de UMCG specialisten komen nu ook naar het Ommelander Ziekenhuis. Patiënten krijgen op beide locaties dezelfde goede zorg.” Meer informatie op donderdag 30 november Tijdens het Hart- en Vaatcafé op donderdag 30 november vertellen sprekers, waaronder cardioloog Van der Galiën en een ervaringsdeskundige (patiënt) hier meer over. Kijk voor meer informatie over het programma op de website ommelanderziekenhuis.nl of www.hartenvaatgroep.nl. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Bezoekers dienen zich wel aan te melden via aanmelden@ozg.nl of via 088–0661000. Het Hart- & Vaatcafé is een initiatief van de patiëntenvereniging De Hart- & Vaatgroep en de afdeling Cardiologie van het Ommelander Ziekenhuis. De bijeenkomst is bedoeld voor hart- en vaatpatiënten, familie en overige belangstellenden. In het café wordt actuele informatie verstrekt over hart- en vaataandoeningen en ervaringen worden met elkaar besproken. Er is ruime gelegenheid om te pauzeren en te praten met andere aanwezigen en de informatie-stands te bezoeken. En iedereen kan vragen op papier zetten, die na de pauze aan de sprekers worden gesteld.