'Minder criminele jeugd door de smartphone'

Winschoten - De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek door het Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en het Fries Sociaal Planbureau. Uitgevoerd in samenwerking met betrokken partijen uit het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ) Noord-Nederland.

Tussen 2005 en 2015 is het aantal minderjarigen dat door de politie als verdachte wordt geregistreerd meer dan gehalveerd. De daling was het sterkst in de provincie Drenthe (-72 procent), gevolgd door Groningen (-65 procent) en Friesland (-59 procent). Ook in Nederland en de meeste andere westerse landen is sprake een dalende trend. Deze daling is onder meer te zien bij de andere organisaties die samenwerken in de jeugdstrafrechtketen. Zo daalde de instroom van het aantal jeugdzaken bij het Openbaar Ministerie en nam het aantal strafonderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming in de afgelopen jaren af. Smartphone Deze sterke daling van jeugdcriminaliteit lijkt het gevolg te zijn van een combinatie van verschillende factoren. De opkomst van de smartphone en de populariteit van sociale media, die de vrijetijdsbesteding van jongeren hebben veranderd, lijken een belangrijke verklaringsrichting. Mogelijk zijn jongeren ‘meer met schermen bezig’ en brengen zij minder tijd door in het rondhangen op straat in jeugdgroepen. Preventief jeugdbeleid Andere verklaringen voor de daling hebben te maken met positieve gevolgen van preventief jeugdbeleid, zoals het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren en voortijdig schoolverlaten. Bovendien heeft de politie haar aanpak rond jeugdigen aangepast om tot een betere bestrijding van jeugdcriminaliteit te komen. Cybercrime De keerzijde van de opkomst van de smartphone is dat cybercrime onder jongeren toe lijkt te nemen. In een landelijke enquête over zelfgerapporteerd daderschap geeft drie op de tien jongeren toe zich wel eens schuldig te maken aan cybercrime. Deze vorm van jeugdcriminaliteit is niet terug te vinden in de politiestatistieken. Om een goed beeld te krijgen van deze vorm van criminaliteit is het belangrijk om de aangiften en de aangiftebereidheid rond cybercrime in de gaten te houden. Samenwerking tussen verschillende instanties is daarbij van belang.