Project Graanhof van start in de gemeente Oldambt

Finsterwolde -   Graanhof is de naam van een nieuw ecologisch burgerinitiatief ten aanzien van wonen in de gemeente Oldambt. Het project is onlangs van start gegaan. De naam Graanhof is een knipoog naar de Oost-Groninger Graanrepubliek.

Het project is een doorstart van de voormalige Wooncoöperatie Finsterwolde. Samen met de gemeente Oldambt wordt gezocht naar geschikte 'groene' locaties binnen de gemeente, of anders binnen de regio. De initiatiefnemers willen dit project realiseren met zogenoemde DDacha-woningen. Voor meer informatie, zie: http://www.ddacha.nl/ Woonconcept Graanhof Het woonconcept draait om wonen met een geringe ecologische voetafdruk. Ontspullen, wonen op minder vierkante meter, cradle to cradle bouwen, zijn enkele kernwaarden. In dit concept heeft ieder zijn eigen woning, Daarnaast is het de bedoeling dat er een gemeenschappelijke kloostertuin en/of schuur- en hobbyruimte gerealiseerd wordt. ‘Noaberschap’, ofwel ouderwetse burenhulp, staat hoog in het vaandel. Iedere leeftijdscategorie is vertegenwoordigd, daat dit onder meer belangrijk is voor de zelfstandigheid van het Graanhof op de lange termijn. Er worden op dit moment al ideeën aangedragen om dit project verder vorm te geven, zoals netwerken met thuisscholing. Er is nog behoefte aan meedenkers, projectduwers, geïnteresseerden (voor koop en huur) en overige partijen die mee willen helpen dit project van de grond te krijgen. Meer informatie Voor meer informatie: graanhofoldambt@gmail.com.