Stichting Oosterlengte: Vinger aan de pols voor infectiepreventie

Winschoten - Infectiepreventie staat volop in de schijnwerpers. De zorg voor resistentie van bacteriën neemt wereldwijd toe en daarmee ook de bedreiging voor de veiligheid van de zorg. In de verpleegcentra van Oosterlengte wordt complexe zorg verleend aan een kwetsbare groep mensen die vaak op één afdeling verblijven. Dit geeft een verhoogd risico op het ontstaan van infecties, dat weer kan leiden tot verspreiding van (eventueel immune) micro-organismen.

Paul Berghuis, specialist ouderengeneeskunde in verpleeghuis Old Wolde en voorzitter van de Infectie Preventie Commissie (IPC) Oosterlengte, legt uit wat de functie is van de IPC en hoe ze zijn te bereiken. "Begin dit jaar was er nog een uitbraak van het NORO-virus, op dat moment zijn goede hygiënische maatregelen noodzakelijk." Doel De commissie bestaat uit verschillende werknemers van Oosterlengte, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige, functionaris van het kwaliteitsbureau, een afdelingshoofd, verzorgenden en een deskundige infectiepreventie van de GGD. Het doel van de IPC is de monitoring en verbetering van de kwaliteit van de hygiene. Daarnaast is IPC een adviesorgaan en kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Er kunnen ook vragen gesteld worden aan de IPC. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met handhygiëne op de afdeling, of het realiseren van een kippenhok bij een verpleeglocatie, kan dit zo maar? Er zijn namelijk overal (hygiëne)richtlijnen voor. Zo zijn er aparte richtlijnen voor onder andere de kapper, de verzorging, de fysiotherapie, de keuken, de toiletten, de po-spoelers en dieren. "Op bijna elke afdeling van de intramurale locaties is er een hygiëne kwaliteitsmedewerker (een verzorgende) aanwezig. Op de afdelingen waar zij nog niet werken, worden zij nog opgeleid. Zij zijn geinstrueerd door de deskundige infectiepreventie en zijn de oren en ogen van de afdeling. Aan hen kunnen vragen worden gesteld over de dagelijkse hygiene maatregelen. Op deze manier houden zij het team up to date over de hygiëne maatregelen", zegt Berghuis. De grotere, bredere vragen kunnen dus worden voorgelegd aan de IPC. Toename resistentie en kwetsbaarheid "De kwetsbaarheid van de ouder wordende cliënt neemt toe en daardoor is er steeds vaker sprake van een langere herstelperiode. Een onschuldige buikgriep kan dan zomaar desastreuze gevolgen krijgen. “Het is moeilijk om de balans te blijven zoeken tussen een steriele omgeving en het gezellig maken in het verpleeghuis. Bij opname wordt wel gecheckt waar men vandaan komt iin verband met de risicofactoren zoals een ziekenhuisbacterie, boerenbedrijf of recente terugkeer uit een buitenland waar het hygiëneprotocol niet zo goed geregeld is als hier in Nederland." En verder: "Maar bezoekers nemen ook van alles mee op het gebied van virussen en bacteriën. Bacteriën worden meegenomen van buiten naar binnen, bijvoorbeeld van een boerenerf. De MSRA bacterie is dan ook geen onbekende meer, veel boeren zijn er mee besmet. Op de boerenveeteelt en pluimveebedrijven wordt dan ook een enorme hoeveelheid aan antibiotica gebruikt. Door het eten hiervan krijgen we met z’n allen te veel antibiotica binnen, waardoor resistentie op de loer ligt."