Fusie Rode Kruis afdeling Zuidoost-Groningen en Bellingwedde

Bellingwolde - In het district Groningen van het Rode Kruis is een verandering gaande. Een aantal afdelingen wordt opgeheven en gaat, samen met andere voormalige afdelingen, verder als 'werkgebied'. Zij worden aangestuurd door het districtsbestuur.

Afdelingen die goed functioneren blijven zelfstandig en worden uitgebreid. Voor afdeling Zuidoost-Groningen betekent dit dat de afdeling, die tot heden de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde omvatte, wordt uitgebreid met de gemeente Bellingwedde, en zelfstandig verder gaat. Gelijk met de fusie, wordt er op dit moment gezocht naar nieuwe bestuursleden. Scheidend secretaris Wim Schell zal voorlopig aanblijven tot een nieuwe secretaris zich aandient. Daarnaast zijn er nog twee vacatures beschikbaar: een coördinator fondsenwerving en een coördinator zelfredzaamheid. Belangstellenden kunnen zich melden via wschell@rodekruis.nl. Voor meer informatie: https://www.rodekruis.nl/vacatures-overzicht/