Huiveringwekkende verhalen uit het veen

Winschoten - 'De duivel en zijn moer. Huiveringwekkende verhalen uit het veen' van Harm van der Veen vertelt onder meer over het Bourtangermoor, het uitgestrekte veengebied in het noordoosten van ons land. De illustraties in het boek zijn van Geert Schreuder uit Onstwedde. Het boek verschijnt woensdag 25 oktober.

Harm van der Veen werkte als geschiedenisdocent in het voortgezet- en hoger beroepsonderwijs. Hij was als auteur en redacteur bij verschillende uitgaven over de geschiedenis van het veen betrokken. Ooit warmden generaties Nederlanders en Duitsers zich aan de miljoenen turven die hier zijn gestoken. Maar De duivel en zijn moer is geen verhaal over economie en energie, maar over de geheimzinnige krachten die dit zompige land verborgen hield. Wild en woest ‘Wild en woest en ledig ligt het ruwe veen’, dichtte de dominee en samensteller van de eerste encyclopedie, Anthony Winkler Prins. Voordat de turfgraver zijn schop in de moerassige veensmurrie stak en de woestenij bewoonbaar maakte, werd het door eerzame burgers zo veel mogelijk gemeden. Het ‘moer’ was een duivelsland, waar heksen rondvlogen, witte wieven over plas en dras zweefden, reuzen de spaarzame reizigers belaagden, dwaallichten als dode zielen in het nachtelijk duister hun macabere dansen uitvoerden en aulken en nachtmerries als lugubere spookverschijnselen mens en dier bedreigden. Over deze duistere wereld gaat dit boek. Het legt verhalen vast die eindeloos zijn doorverteld. Ze zijn te fascinerend om vergeten te mogen worden. De duivel en zijn moer - Harm van der Veen, ISBN 978 94 625 8236 1, 272 pagina's, 19,95 euro.