Gemeente mag geen bagger storten op terrein aan Sint Vitusstraat in Winschoten

Winschoten - Er mag voorlopig geen bagger worden gestort op het oude fabrieksterrein van NoordNed aan de Sint Vitusstraat in Winschoten. Dat heeft de voorzieningenrechter onlangs bepaald.

Zoals bekend heeft de gemeente Oldambt heeft op het oude fabrieksterrein van NoordNed aan de Sint Vitusstraat in Winschoten een baggerdepot aangelegd. De bagger wordt gebruikt om de vervuiling op het terrein af te dekken. Hiervoor is nog 30.000 kuub bagger nodig. De bewoners van de Sint Vitusstraat waren de overlast van het baggerdepot beu en hebben het college daarom verzocht handhavend op te treden en de aanvoer van bagger op te schorten. Daar er begin oktober weer bagger werd aangevoerd, spanden de bewoners een kort geding aan tegen het Oldambtster college. De bewoners zijn nu dus in het gelijk gesteld. Strijd met bestemmingsplan In de uitspraak heeft de rechter bepaald dat sprake is van een overtreding omdat het baggerdepot in strijd met het bestemmingsplan is en een omgevingsvergunning ontbreekt.