Ondernemers in Winschoten moeten op één lijn komen

Winschoten - Alice Wösten heeft in opdracht van de gemeente Oldambt onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de gemeente met ondernemers en tussen de ondernemers zelf. De bevindingen zijn woensdag gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Binnen het kader van de Centrumvisie 2025 zorgt het ‘Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten’ voor een brede aanpak van het centrumgebied. Samenwerking is daarbij cruciaal, en juist daar schort het aan. Zo zijn er bijvoorbeeld twee ondernemersverenigingen: Handel & Nijverheid met ongeveer 130 leden en Retail Club Winschoten met 70 leden. Wethouder Laura Broekhuizen: “We hebben al grote stappen gezet in de kwaliteitsslag van de binnenstad. De ondernemers spelen een cruciale rol in de afronding van dit traject. Uit het rapport blijkt dat wij uiteindelijk allemaal een aantrekkelijke binnenstad willen die zoveel mogelijk bezoekers trekt, alleen verschillen de ondernemers van mening over het proces. Het gezamenlijk belang vormt echter een goede basis voor het vervolg. Met dit rapport onder de arm gaat de gemeente eerst in gesprek met alle betrokkenen. We gaan het over de pijnpunten hebben, maar vooral over het perspectief van de aanbevelingen. Na deze gesprekken doet het college de raad een voorstel.” Onderling vertrouwen Volgens Wösten blijkt uit de gesprekken die ze had met de ondernemers dat het gezamenlijk belang van de ondernemers in de jaren na de start van het programma in 2013 uit het oog verdween. En hierbij ook het onderlinge vertrouwen. Uiteenlopende belangen, slechte onderlinge communicatie en onvoldoende positieve publiciteit droegen bij aan deze vertrouwensbreuk. Overigens heeft Wösten, exclusief de medewerkers van de gemeente, slechts 22 personen geïnterviewd. Circa 10 procent van de binnenstadondernemers leverde input. Scenario’s In het rapport beschrijft Wösten zes scenario’s inclusief aanbevelingen waarmee de gemeente samen met ondernemers het actieprogramma tot een goed eind kan brengen. Die scenario’s variëren van niets doen tot aan een ondernemersplan. Het uiteindelijke voorstel aan de raad, volgt na een consultatieronde langs alle betrokken ondernemers.