Dick Zwart van Stichting Oud Brandweermateriaal: 'Gemeente trekt keutel weer in'

Winschoten - Een forse tegenvaller voor Stichting Oud Brandweermateriaal (SOB). De gemeente Oldambt heeft namelijk besloten de in het vooruitzicht gestelde 'bruidsschat' (lees: de oude brandweerkazerne aan de Grintweg in Winschoten) niet te geven aan SOB. Dit tot ongenoegen van Dick Zwart van het SOB. "De gemeente heeft de keutel weer ingetrokken", zegt hij.

Tussen de gemeente Oldambt en SOB bestaat een gebruikersovereenkomst voor de oude brandweerkazerne aan de Grintweg. Afgesproken was dat de kazerne aan SOB zou worden overgedragen en dat de stichting een aanzienlijk bedrag zou meekrijgen. Hier stak het Oldambtster college echter een stokje voor, omdat de financiële middelen ontbreken. Afgesproken was, zo zet Zwart, dat SOB het pand voor een symbolisch bedrag van een euro zou overkopen van de gemeente. Daarnaast zou de gemeente Oldambt dus een 'aanzienlijk bedrag' aan de stichting overmaken voor onder meer onderhoud en dergelijke. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit het feit dat SOB, dat tot doel heeft het houden en beheren van oud-brandweermateriaal en -voertuigen van de brandweer Winschoten, inmiddels al een groot aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden heeft verricht. Zo is thermopane aangebracht, de cv-installatie vernieuwd en de TL-buizen vervangen door Led-lampen. Zwart: "Tijdens het overleg met de gemeente hebben wij ook aangegeven dat het dak, dat al circa 25 jaar oud is, vervangen moet worden. Dat kost rond de 16.000 euro." Voor het SOB, dat afhankelijk is van giften en donaties, een fors bedrag. Temeer omdat er ook al veel geld is uitgegeven aan het verwijderen van asbest. "Burgemeester Pieter Smit heeft in een gesprek aangegeven, dat de gemeente het pand daarom niet zal overdragen, maar eerst het dak zal repareren. Daarna zal verder worden gepraat over eventuele overname", besluit Zwart. SOB bestaat uit (oud)vrijwilligers van de brandweer uit Winschoten. De stichting heeft zes oude brandweerwagens in beheer, waaronder een Daf A1600 (kikkermodel) uit 1965, een Austin ladderwagen (Oome Dirk) uit 1962, een Daf FF1600 uit 1972 en een oude een oude Studebaker. Wie een kijkje wil nemen in de oude kazerne aan de Grintweg in Winschoten, is op woensdagmiddag en op zaterdagmorgen welkom. Vreemd verhaal Nico Postmus van Oldambt Aktief vindt het een vreemd verhaal, zo laat hij weten. Hij wijst onder meer naar het kunstgrasveld van WVV, dat veel meer geld heeft gekost dan begroot. Postmus vindt dat de gemeente Oldambt zuinig moet zijn op haar cultureel erfgoed. "Andere musea zijn al weg, zoals het busmuseum." "Natuurlijk zijn er een hoop verenigingen en stichtingen die om subsidie willenn, maar het SOB heeft niet gevraagd om geld, maar een toezegging gehad. Beloofd is beloofd", besluit Postmus. Geen toezegging Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente Oldambt geen toezegging heeft gedaan aan de SOB wat betreft de zogenoemde 'bruidsschat'. "De oude brandweerkazerne is en blijft eigendom van de gemeente Oldambt. De gemeente is dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Het SOB mag het pand gebruiken; daar verandert niks aan." Volgens de woordvoerder heeft het SOB een exploitatiesubsidie aangevraagd, maar komt men daar niet voor in aanmerking. "Daar zijn strikte richtlijnen voor. Zo stelt het SOB de oude brandweerkazerne slechts op een beperkt aantal momenten open voor publike. Verder is ook de collectie te beperkt om voor een dergelijke subsidie in aanmerking te komen."