Succesvolle open dagen uitvaartvereniging en -bedrijf

Winschoten - De open dagen van de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. en haar Uitvaartbedrijf Diedel-Wessels is druk bezocht. Vrijdags waren er circa 45 personen; daags erna rond de 175.

Vrijdagavond was er programma gericht op bestuurders en directie van omliggende uitvaartverenigingen. Maar liefst 19 verenigingen stuurden een afvaardiging. Het bestuur van de Federatie van Uitvaarverenigingen Groningen was ook vertegenwoordigd. Albert Kraster, voorzitter van de OUVW en Akke Vrijmoeth, directeur, spraken over de ontwikkelingen, kansen, uitdagingen in het landschap van de Uitvaartverenigingen en gaven hun visie op de toekomst. Tijdens de daaropvolgende informele borrel werd er nog lang onderling nagepraat over thema’s die de verengingen verbindt. Zaterdag stonden de leden en belangstellenden centraal. Velen bezochten de boeiende informatiemarkt in de bedrijfshal van Diedel Wessels. Tijdens de markt gaven de dragers van de Vereniging een indrukwekkende presentatie van het ‘schouderen’, het dragen van de kist op de schouders van zes dragers.