Aantal thuiszittende leerplichtigen in Oldambt met 98 procent teruggedrongen

Winschoten - Leerplichtambtenaren van de gemeente Oldambt hebben zich het afgelopen schooljaar ingezet om passend onderwijs te vinden voor alle leerplichtigen onder de 18 jaar die niet naar school gingen. En met succes, want het aantal thuiszitters met 98 procent teruggedrongen.

In het afgelopen schooljaar hebben de leerplichtambtenaren zich ingezet om passend onderwijs te vinden voor alle leerplichtigen onder de 18 jaar die niet naar school gingen. Dit gebeurde in samenspraak met de leerlingen en studenten zelf, hun ouders en/of verzorgers, de scholen uit de regio en hulpverleningsinstanties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). “Sinds de invoering van het gratis reizen voor mbo’ers jonger dan 18 jaar kunnen leerlingen kiezen voor een opleiding die bij ze past in plaats van een opleiding die in de buurt beschikbaar is”, aldus Bonsema. “Dit voorkomt een deel van het schoolverzuim bij mbo’ers.” Trots Wethouder Bard Boon is trots: “Om kinderen en jongeren een goede toekomst te kunnen bieden, is het volgen van onderwijs en het behalen van een diploma erg belangrijk. Kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook niet naar school kunnen of willen, moeten op alle mogelijke manieren worden geholpen zodat ze toch passend onderwijs kunnen volgen.” Ook dit schooljaar zetten de leerplichtambtenaren zich in om voor alle leerplichtigen in de gemeente Oldambt passend onderwijs te vinden, zodat ze naar school gaan en uiteindelijk een diploma halen. “We gaan voor 100 procent schoolgaande kinderen en jongeren in onze gemeente,” zegt Gerald Bonsema, leerplichtambtenaar van de gemeente Oldambt.