Jan Dekker nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen Oldambt

Winschoten - De leden van Gemeentebelangen Oldambt hebben op 11 oktober unaniem Winschoter en voormalig

horecaondernemer Jan Dekker ('t Pleintje en Hotel-Grand Café Jan Dekker) benoemd tot partijvoorzitter. Per direct neemt hij de functie over van Ger Klein die in verband met zijn kandidaat-wethouderschap de voorzittershamer heeft neergelegd. "De rol van voorzitter zie ik vooral als dienend en verbindend. Dienend aan het bestuur en de leden van onze partij en verbindend als schakel tussen de partij en de toekomstige gemeenteraadsfractie. Dat past uitstekend bij mij als persoon&quot", aldus Dekker. "Aan Jan Dekker draag ik met een gerust hart de voorzittersfunctie over", zegt scheidend voorzitter Ger Klein. "Jan heeft een ontwapende houding, is enthousiast en op samenwerking gericht. Hij is kort gezegd de juiste persoon op deze positie." De leden hebben tevens Fabian Buiter uit Beerta benoemd als penningmeester van de partij. Gemeentebelangen Oldambt doet volgend jaar voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen mee en mikt op zes raadszetels.