Derkje Bakker-Woortman uit Winschoten door biljartbond benoemd tot CEB-arbiter

Winschoten - Winschoten heeft er sinds kort een Europes topper bij. Derkje Bakker-Woortman werd door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) benoemd tot CEB-arbiter. Dit houdt in dat ze internationale wedstrijden en EK-wedstrijden mag arbitreren.

Het hoogst haalbare is benoeming tot UMB-arbiter (Union Mondiale de Billard); die zijn op WK's actief. Bakker is in 1995 begonnen als jeugdleidster bij de biljartvereniging De Harmonie in Winschoten, waarna ze in 1998 benoemd werd tot jeugdconsul bij het bestuur van - toen nog - District Drenthe Oost Groningen. "Om meer inzicht te krijgen in het spel heb ik mij opgegeven als jeugdleidster voor jeugdleden die de cursus clubarbiter willen volgedn", zegt Bakker. "In 2000 heb ik toen de vervolgopleiding gedaan tot districtsarbiter." Twee jaar later doorliep ze de opleiding tot gewestelijk arbiter. "In 2003 zijn wij als district gefuseerd met het District Groningen" De nieuwe naam werd District Groningen-Drenthe. De Winschotense bleef echter ambitieus, wat uiteindelijk resulteerde in promotie tot Nationaal arbiter. De eerste keer zakte ze voor haar theorie-examen, om uiteindelijk het felgebeerde 'papiertje' te halen. "Later ben ik, eerst onder begeleiding van een docent begonnen arbiters op te leiden, waarna ik vervolgens zelfstandig les mocht geven aan onder meer districts- en gewestelijke arbiters." Noodlot Dat was zeven jaar geleden; het jaar dat het noodlot toesloeg. Bakker werd ernstig ziek. Ze bleek eierstokkanker te hebben in een vergevorderd stadium. Haar kans om te overleven, was klein. "Er volgden chemobehandeling, een operatie, en weer chemobehandelingen", kijkt Bakker terug op deze zwarte bladzijde in haar leven. Uiteindelijk won ze de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Al twee keer, in 2013 en 2015, was Bakker actief op Europese kampioenschappen. "Ik mocht mee naar de EK's om te abitreren, een geweldige ervaring." Ze deed het zo goed, dat ze mei dit jaar door de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) werd voorgedragen aan de Confederation Europeenne De Billard (CEB) voor de benoeming tot CEB-arbiter. En onlangs mocht ze haar badge in ontvangst nemen van Jaap Labrujère van de KNBB. Dit gebeurde na afloop van de finale van het NK Ereklasse libre groot in Rosmalen.