Diploma's Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

Winschoten - EPI-kenniscentrum heeft vrijdag dertien constructeurs voor de opleiding ‘Aardbevingsbestendig

ontwerpen en herstellen’ gediplomeerd. In totaal hebben negentien personen de opleiding voltooid. Het gaat om de eerste groep die deze opleiding met succes volledig heeft afgerond. Een bijzondere opleiding die speciaal is ontwikkeld vanwege de aardbevingen in Noord-Nederland. Deze bevingen zorgen voor de nodige uitdagingen op constructief terrein. Bestaande huizen, gebouwen en kunstwerken raken hierdoor beschadigd. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis en werkende oplossingen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden. Tijdens de opleiding hebben de constructeurs meer kennis opgedaan over de Europese regelgeving voor aardbevingen (Eurocode 8) en de Nederlandse praktijkrichtlijnen die hieruit voortgekomen zijn (Nationale Praktijkrichtlijn 9998). Dit is de eerste groep die deze kennis zowel op theoretische als op toegepaste wijze - ontwerpen en rekenen per materiaalsoort (onder meer hout en beton) - tot zich heeft genomen en in de praktijk kan gebruiken. EPI-kenniscentrum zorgt in de regio voor de kennisdeling op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen en herstellen en heeft vanwege de grote behoefte aan kennis en oplossingen samen met de Betonvereniging (Gouda) de opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’ ontwikkeld.