Obs De Waterlelie schenkt aandacht en koffie in het Vondelhuys - foto's

Winschoten - Alle leerkrachten op obs De Waterlelie in Winschotenn legden donderdag het werk neer om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en de lage beloning in het onderwijs.

Het team van de waterlelie bedacht een ludieke actie. Ze hebben op de stakingsdag de handen uit de mouwen gestoken bij het plaatselijke verpleeghuis het Vondelhuys. Er is gekozen voor vrijwilligerswerk in de zorg, omdat ook daar de werkdruk hoog is. De leerkrachten hebben samen met de ouderen koffie gedronken; gesport, gezongen en gekletst. Ook werd er door een leerkracht in het Gronings voorgelezen. Het was een zeer geslaagde dag voor zowel jong als oud. Even was er wat meer persoonlijke aandacht voor de ouderen. Personeel in de zorg en in het onderwijs doen met enorm veel passie hun werk. Echter in beide sectoren is de afgelopen jaren door bezuinigingen en verhoogde kwaliteitseisen de werkdruk enorm gestegen. "Het wordt tijd dat de regering luistert, kijkt, nadenkt en actie onderneemt voordat het te laat is", zo wordt gesteld.