Aanpak Bosgrastraat in Oude Pekela begonnen

Pekela - Een gespecialiseerd bedrijf is deze week gestart met de herbestrating van de H.W. Bosgrastraat in Oude Pekela. Het gaat om het stuk vanaf de grens met Nieuwe Pekela tot aan garagebedrijf Vos.

Dit traject langs het Pekelder Diep heeft een lengte van zo’n twee kilometer. Aanvankelijk zou pas na de winter met het werk worden begonnen, maar omdat de financiering rond is wordt het werk naar voren gehaald. De gemeente heeft 175 mille beschikbaar. De tegenwoordige situatie van genoemde (klinker) weg is slecht. Het verkeer rijdt er soms ‘over bergen en door dalen’. De huidige straatstenen worden opnieuw gebruikt. Langs de zijkanten komen gele klinkers. Daardoor ontstaat een visuele versmalling. Vermoedelijk nog voor de winter is sprake van weer een nieuw, strak wegdek. Aanwonenden en bedrijven langs genoemd tracé zullen door het werk mogelijk enige hinder ondervinden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.