Provincie en gemeenten vragen extra aandacht voor landbouwverkeer op de weg

Winschoten - Provincie en gemeenten vragen ook dit najaar weer extra aandacht voor landbouwverkeer op de weg. Na de aardappelen gaan in de provincie Groningen ook de suikerbieten en de mais van het land. Dit betekent een drukke tijd voor boeren die met hun grote voertuigen de oogst van A naar B transporteren.

Tijdens dit transport kan er veel modder op de weg terecht komen, De overheden in Groningen attenderen weggebruikers op het gevaar en bestuurders van landbouwvoertuigen op hun verantwoordelijkheid voor het opruimen van de modder. Modder op de weg kan heel gevaarlijk zijn. Niet alle weggebruikers houden daar rekening mee . Bovendien kan er modder op de weg komen als landbouwvoertuigen van het land komen. Dat kan bij regen gladheid op de weg veroorzaken. Alle reden om zowel landbouwverkeer als de andere weggebruikers te vragen om voorzichtig te zijn. Moddercampagne De campagne, die wordt uitgevoerd door Verkeerswijzer Groningen, richt zich op inwoners en weggebruikers in de provincie. De campagne wijst hen op het extra landbouwverkeer en op de gevaren van modder op de weg. Ook vraagt Verkeerswijzer Groningen met de campagne om begrip voor de beperkingen van landbouwvoertuigen in het verkeer en voor het feit dat modder op de weg onvermijdelijk is. In de hele provincie staan borden langs de wegen en er wordt een radiospot uitgezonden om aandacht te vragen voor de campagne. Modder op de weg Bestuurders van landbouwvoertuigen ontvangen de speciale folder ‘Modder op de weg’. Er staat in waarvoor bestuurders van landbouwverkeer precies verantwoordelijk zijn als zij modder op de weg achterlaten en wat ze dan moeten doen.