Dameskoor De Korenaar uit Winschoten huldigt leden

Winschoten - Sijke Meijer-De Jong en Truus Bijleveld-Reinek zijn dinsdag gehuldigd door het bestuur van dameskoor De Korenaar uit Winschoten. Sijke is 50 jaar lid; Truus 40 jaar.

Sijke Meijer-de Jong werd lid op 5 september 1967. Ze is secretaresse en voorzitter geweest. Nog steeds vervult ze de rol als postbode door bij verjaardagen van één van de leden een felicitatiekaart te bezorgen. Truus Bijleveld-Reinek is lid geworden op 13 september 1977. Ze heeft altijd een behulpzame rol gespeeld in het koor. Tijdens de huldiging kregen de dames een roos en een cadeautje. Ook Gerda van de Molen en Niek van Woerkom, bestuursleden van de Bond van Koren in Groningen, waren hierbij aanwezig.