Jongeren willen in nieuw centrum van Oude Pakela gevarieerd wonen

Oude Pekela - Pekelders van rond de veertig jaar en jonger willen dat in het nieuwe centrum van Oude Pekela verschillende types huizen worden gebouwd. Ook willen ze in het nieuwe, nabij gelegen park meer dan alleen maar wandelen, op bankjes zitten en bijvoorbeeld eendjes voeren.

Er moeten tevens mogelijkheden komen om fysiek bezig te kunnen zijn middels sommige vormen van sport. Verder zijn ze, evenals de ouderen van mening dat het verkeer in het nieuwe centrum strak geregeld moet worden. Een en ander kon medio vorige week worden geconcludeerd na een extra informatieve bijeenkomst in het Pekelder raadhuis over de toekomst van het dorp. Het gemeentebestuur wilde de extra zitting omdat ze de genoemde doelgroep had gemist op een drietal eerdere bijeenkomsten. Die werden voor het overgrote deel bezocht door zestig- en zeventigplussers. Ouderen zien het liefst kleinschalige horeca, kleine gevarieerde winkels met daarboven appartementen. Zowel de senioren als de junioren willen in het nieuwe centrum graag een fraaier aanzien van het Pekelder Diep. Nabij de Wedderklap een verbreding met de mogelijkheid voor ligplaatsen voor de recreatievaart. Volgens een zegsman wordt op 16 oktober een eerste concept van het vernieuwde Oude Pekela gepresenteerd. Vermoedelijk wordt van elk van de eerste drie varianten een deel in het te presenteren plan opgenomen. Overigens werd de extra inforonde maar door een stuk of tien jongere Pekelders bezocht.