Menzis en BFS helpen verzekerden met betalingsproblemen

Winschoten - Menzis is samen met BFS Bewindvoering gestart met het helpen van verzekerden met betalingsachterstanden. Het gaat om verzekerden die 6 maanden of langer geen zorgpremie hebben betaald en daardoor bij het CAK onder de regeling wanbetalers vallen.

Henriëtte Setz, directeur Klant en Operatie bij Menzis: “Deze verzekerden krijgen een vrijblijvend aanbod waarbij ze uit de regeling van het CAK worden gehaald. Ze komen dan in budgetbeheer bij BFS en zijn na twee jaar vrij van schulden bij Menzis en bij de deurwaarder. Daarnaast krijgen zij begeleiding om verstandig met geld om te gaan. Dat biedt de verzekerde weer perspectief. Wij beginnen nu met 500 verzekerden, maar voor het aanbod zullen op termijn een veelvoud daarvan in aanmerking komen.” Het aanbod van Menzis en BFS geldt niet voor verzekerden die al onder beschermingsbewind staan. Schuld bij zorgverzekeraar Ilse Oldenburger van BFS Bewindvoering: “Verzekerden die onder de regeling wanbetalers bij het CAK vallen hebben een schuld uitstaan bij de zorgverzekeraar. In de regeling betalen ze een hogere zorgpremie (134,38 euro in 2017) aan het CAK, omdat je in Nederland verplicht verzekerd moet zijn en blijven. De openstaande schuld bij de zorgverzekeraar kan naast de premie bestaan uit bijvoorbeeld rente, niet betaald eigen risico en kosten voor een deurwaarder. Het is een enorm karwei deze schulden weg te werken. In ons tweejarig traject wordt de schuld bij de zorgverzekeraar na één jaar kwijtgescholden. Na nog een jaar worden ook de incassokosten en de proceskosten bij de deurwaarder kwijtgescholden. Zodoende begint de verzekerde na twee jaar budgetbeheer met een schone lei. Van groot belang daarbij is de intensieve begeleiding van de betrokkene vanuit BFS. We helpen de verzekerde verantwoord om te gaan met hun budget en daarmee een duidelijk inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven.” Zicht op normale betaalrelatie “Naast voordelen voor de verzekerde, is deze regeling ook voor Menzis een goede zaak,” licht Setz toe. “Wij krijgen namelijk weer een normale betaalrelatie met de klant. Maar het belangrijkste is toch wel dat Menzis samen met BFS verzekerden zo helpen uit een zeer moeilijke en soms uitzichtloze positie.” Aantal wanbetalers teruggedrongen Door gezamenlijke inspanningen van de overheid en zorgverzekeraars loopt het aantal wanbetalers in de zorg terug. Waren er eind 2014 nog ruim 325.000, in 2016 was dit aantal tot 249.930 terug gebracht. "Dat motiveert ons," aldus Setz. "Reden om door te gaan, want er zijn nog steeds een kwart miljoen mensen die in de problemen zitten."