Wethouder Bart Boon van de gemeente Oldambt reikt cheque uit aan G.Z.V.W.

Winschoten - Wethouder Bart Boon van de gemeente Oldambt reikte dinsdagavond een cheque uit aan G.Z.V.W. Dit gebeurt in zwembad De Watertoren aan de Watertorenstraat 16 in Winschoten.

Reden voor de uitreiking is de actie 'Ode aan de Redder van de Koninklijk Bond tot het Redden van Drenkelingen, KNBRD'. De Reddingsbrigade Nederland bestaat dit jaar 100 jaar. Al een eeuw lang leiden vrijwilligers door het hele land, mensen op tot redders (lifeguards) en geven ze voorlichting over de gevaren op en rond het water. Dankzij de inzet van deze professioneel opgeleide vrijwilligers kan Nederland veilig van haar water genieten. De KNBRD wil het 100-jarig bestaan van Reddingsbrigade Nederland dan ook aangrijpen om die vrijwillige redders in het zonnetje te zetten, want door de inzet van vrijwilligers kunnen zij haar missie blijven nastreven: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. De gemeente Oldambt heeft besloten G.Z.V.W. een cheque van 250 euro aan te bieden. De vereniging zal dit geld gaan gebruiken voor een te houden activiteit ‘auto te water’.