Betrokkenheid voert de boventoon in verpleeghuis Het Dokhuis

Pekela - Het multifunctioneel centrum Het Dokhuis, centraal gelegen in het hart van Oude Pekela, is in 2016 in gebruik genomen door diverse instellingen op gebied van zorg en welzijn. Voorzitter van de cliëntenraad is Andries Brans. Hij geeft duidelijkheid over de rol van deze raad.

Huisartsen, een fysiotherapeut, apotheek, de bloedbank, wijkverplegingposten en een logopedist maken samen met het verpleeghuis van Oosterlengte (op de eerste en tweede etage) deel uit van de huurdersvereniging Het Dokhuis.

“Een cliëntenraad heeft een adviserende rol naar de leiding, maar zijn beslist niet uitvoerend”, zegt Brans. “Het doel van de cliëntenraad is dat de bewoner zich goed verzorgd en veilig voelt. Onafhankelijk van elkaar brengen de zes cliëntenraadsleden dan ook regelmatig een bezoekje aan de bewoners van het verpleegcentrum. Ze luisteren naar de bewoners en/of hun eventueel aanwezige familie en medewerkers en vragen gericht door als het om zorg, verpleging en ondersteuning van de bewoner gaat. Hiertoe hebben ze ook contacten met de regieverpleegkundige en de regiodirecteur."

En verder: "Per jaar zijn er negen vergaderingen van de lokale cliëntenraad en vijftien keer per jaar komen de voorzitters van alle lokale cliëntenraden van Oosterlengte bijeen voor een overkoepelende vergadering.”

Het verpleeghuis is onderdeel van de maatschappij en heeft een open karakter en een werkwijze die zorgt voor transparantie. "Dit geeft hopelijk de buitenstaander ook een duidelijker beeld over het reilen en zeilen binnen het verpleegcentrum, aldus Brans.

Van cliëntenraad naar familieraad?
Andries Brans is al 9 jaar voorzitter van de cliëntenraad en ziet door zijn werkzaamheden als voorzitter een andere kant van de zorg en de ontwikkelingen hierin. Landelijk gezien bijvoorbeeld gaat de cliëntenraad steeds meer richting familieraad. De cliënten van vandaag de dag blijven binnen het huidige zorgstelsel (vaak ongewild) langer thuis wonen met de nodige zorg en ondersteuning.

Bij uiteindelijke opname in het verpleeghuis is er dan ook sprake van een verhoogde zorgzwaarte waarbij de regie vaak volledig in handen is van de zorg en is de familie of contactpersoon veelal de spreekbuis. Een familieraad heeft dezelfde doelstelling als een cliëntenraad.

De wereld van buiten naar binnen halen
“Het is goed wonen in Het Dokhuis”, stelt Brans. “Alle 32 ruime appartementen zijn steeds bewoond en niet alleen door inwoners van de gemeente Pekela. Er is veel aanvraag voor een opname, ook voor een kortdurende opname in geval het thuis echt niet meer gaat. Voor de Eerste Lijns Verzorging (ELV) zoals een kortdurende opname wordt genoemd en respijtzorg zijn 4 extra bedden beschikbaar”.

“Lekker eten en lekker drinken waar bewoners soms de medewerkers een beetje meehelpen met de voorbereiding er van, maar ook samen zingen, kaarten, bingo of een (bewegings)spel doen. Het hangt af wat handig is en wat de bewoner zelf nog kan, zelfredzaamheid staat voorop.”

Activiteiten
Samen met de vrijwilligers van verpleegcentrum Het Dokhuis worden er veel activiteiten georganiseerd in de vorm van een themamiddag of een uitstapje met de bewonersbus naar bijvoorbeeld Termunten voor een lekker visje. Maar ook de activiteiten van het verenigings- of maatschappelijk leven in de gemeente Pekela worden zichtbaar in het verpleegcentrum Het Dokhuis.

Door het organiseren van een mantelzorgdag, kerst en nieuwjaarsdag of de bijna jaarlijks terugkerende barbecue, diverse optredens van een bekend Shantykoor, het jaarlijks bezoek van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (met een oranjegebak en/of oranjebittertje en het Wilhelmus) maar ook bezoek van de seniorenraad bijvoorbeeld. Daarnaast kan een bewoner er ook zelf op uit met de familie of een vrijwilliger. De centrale ligging met veel reuring, of een bezoekje aan het rustige groen van een park in de buurt of even ‘kiek’n bie ’t daip’ bieden veel mogelijkheden. Het is op loopafstand. Als dat minder goed gaat is er ook nog een duofiets onder handbereik.

Financiering

“Samen met de Vriendenstichting van Het Dokhuis en Clockstede wordt nu gekeken of we de financiering voor een elektrische ondersteuning van de duo-fiets kunnen rondkrijgen.”

 Brans geeft aan dat er vaak gevraagd wordt waarom er geen open huis gehouden wordt. “Een open dag is wel heel mooi maar helaas wil dat niet. Er zijn verschillende bedrijven in het pand en niet iedereen is gecharmeerd van een open dag. Bovendien is het heel moeilijk te organiseren en we moeten als huurders van het pand rekening houden met elkaar. Bovendien geeft het te veel onrust voor de bewoners.”

Gedegen en uitgebreide rondleiding

"Potentiële bewoners en/of hun familie krijgen wel een gedegen en uitgebreide rondleiding om te zien welk appartement in aanmerking komt bij opname. Vaak vind men de sfeer ruimtelijk en warm. De wanden die bekleed zijn met grote foto’s van weleer, de mooie kleurig ingerichte huiskamers, het eigen appartement voorzien van alle benodigdheden. Kortom, er wordt alles aan gedaan om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de bewoner, maar echte betrokkenheid is de kurk waar de zorg en het welzijn van de bewoner op drijft.”