Bijna 90.000 euro voor hulp integratie vluchtelingen in Groningen

Winschoten - De provincie subsidieert met 88.000 euro projecten die vluchtelingen helpen te integreren in de Groninger samenleving. In Winsum gaan vluchtelingen samen met bewoners aan het landschap werken. Ook in Winsum en in De Marne en Oost-Groningen is er speciale aandacht voor Eritrese vluchtelingen om hen te begeleiden bij het overbruggen van het grote cultuurverschil met Nederland.

De provincie geeft Landschapsbeheer Groningen 20.000 euro subsidie voor een project waarin vluchtelingen samen met bewoners in de gemeente Winsum aan het landschap werken. Het gaat om werkzaamheden zoals snoeien, wilgen knotten, hooien en zagen. Zo krijgen vluchtelingen de kans om de taal leren, zich voor te bereiden op betaald en zo werk te integreren in Winsum. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland is in dit project partner van Landschapsbeheer. Het gaat om een proef, maar het is de bedoeling het een meer structureel karakter te geven. Bijvoorbeeld door een groep allochtone en autochtone vrijwilligers samen een terrein te laten adopteren om te onderhouden. Ook hierbij staat integratie voorop. Stichting Lemat Vluchtelingenwerk Noord-Nederland krijgt 48.000 euro subsidie voor een project waarmee Eritrese vluchtelingen extra ondersteuning krijgen bij de integratie in Nederland. Er wordt samengewerkt met Stichting Lemat, opgericht door Eritreeërs om een brug te slaan tussen de enorme cultuurverschillen tussen Eritreeërs en Nederlanders. In Eritrea, waar al jaren een dictatuur heerst, is iemand aankijken bijvoorbeeld niet respectvol en zijn mensen niet gewend als individu te handelen. Daardoor is het voor deze vluchtelingen extra lastig in Nederland te integreren. Dit project beoogt de zelfredzaamheid en participatie te vergroten door de deelnemers meer kennis te geven van de Nederlandse samenleving en zich bewust te maken van eigen keuzes en kansen. Het project loopt in de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam en in de gemeenten De Marne en Winsum. De Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid krijgt 20.000 euro om met kunstzinnige workshops kinderen in asielzoekerscentra een zinvolle tijdsbesteding te geven en daarmee hun talenten te ontwikkelen.