Ruth Peetoom spreekt in hotel-restaurant Victoria in Winschoten

Winschoten - Ruth Peetoom, partijvoorzitter van het CDA, komt naar Winschoten om te vertellen over haar motivatie en inspiratiebronnen. Dat gebeurt op zondag 1 oktober in hotel-restaurant Victoria aan het Marktplein. Interviewer is ds. Bert L. van der Woude.

Peetoom is geen onbekende in Groningen. Ze groeide er deels op en was van 1999 tot 2005 lid van Provinciale Staten. Ook momenteel is ze nauw verbonden met de provincie als echtgenote van de Groninger Commissaris van de Koning en oud-CNV- vakbondsvoorzitter René Paas. Ze studeerde protestantse theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aanvankelijk was ze als predikante actief in de Emanuelkerk in de Martinistad. Daarna was ze tot 2011 in dezelfde functie verbonden aan de Nicolaikerk in Utrecht. Na het gesprek met Van der Woude is er gelegenheid tot het stellen van vragen en om na te praten. De bijeenkomst begint om 15.00 uur. De entree is gratis.