Maandelijks artikel OZG: Pijn op de borst

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft maandelijks een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. Dit keer vertelt Vincent Hagens, cardioloog, over de aandoening angina pectoris, ofwel pijn op de borst.

Het onderwerp komt uitgebreid aan de orde tijdens het Hart- en Vaatcafé op donderdag 21 september in hotel-restaurant In Den Stallen in Winschoten. Angina pectoris is pijn die van het hart vandaan komt. Dit wordt veroorzaakt door een vernauwing (stenose) in één of meerdere van de kransslagaders (coronair-arteriën). Hierdoor neemt de bloedvoorziening naar de hartspier af en ontstaat er pijn op de borst. De bloedstroom kan nog voldoende zijn in rust, maar als de hartspier harder moet werken, bijvoorbeeld bij een stevige wandeling of traplopen, kan er zuurstoftekort in de hartspier ontstaan. Oorzaak angina pectoris Hagens: “Deze vernauwing van de kransslagaders wordt veroorzaakt door vetafzetting aan de binnenkant van het bloedvat. Dit proces heet atherosclerose. Dit vormt dan zogenaamde plaques op een of meerdere plaatsen in de bloedvaten. Vaak gaan hier jaren overheen en de plaques worden in de tussenliggende tijd groter en dikker. Ze kunnen dan op een gegeven moment zoveel vernauwing van de vaten geven dat dit aanleiding geeft tot klachten, ofwel angina pectoris.” Coronaire CT-scan De cardioloog behandelt patiënten met angina pectoris. Er worden vaak meerdere medicijnen voorgeschreven en er wordt bekeken of de klachten daadwerkelijk van het hart komen. “Pijn op de borst kan bijvoorbeeld ook komen door zuurbranden of spierklachten van de borst”, gaat Hagens verder. “Er zijn meerdere manieren om te bekijken of er zuurstoftekort van het hart is. Zo is er een fietstest en zijn er scans met radioactieve stoffen. Sinds een paar maanden maken we in het Ommelander Ziekenhuis ook CT-scans van het hart. Binnen een paar minuten kan er dan bekeken worden of er kalk en vernauwingen in de kransslagaders zit. Dit is een coronaire-CT. Ook is een CAG (coronair-angiogram) mogelijk. Hierbij gaat de cardioloog met een slangetje via de lies of pols naar binnen en maakt zo een foto van de kransslagaders. Dit is een dag-opname. Het voordeel van de coronaire-CT ten opzichte van de hartkatheterisatie (coronair-angiogram=CAG) is dat er geen snede (incisie) gemaakt hoeft te worden, hetgeen tot minder klachten nadien lijdt. Ook is er veel minder straling nodig met een coronair-CT.” Meer informatie Tijdens het Hart- en Vaatcafé op donderdag 21 september gaan cardioloog Vincent Hagens en coördinator Hartrevalidatie Ineke Wubs, nader in op de onderzoeks- en behandelmethoden van angina pectoris. Tevens vertelt een ervaringsdeskundige (patiënt) hoe hij in zijn dagelijks leven met angina pectoris omgaat. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en is gratis toegankelijk. Het Hart- & Vaatcafé is een initiatief van de patiëntenvereniging De Hart- & Vaatgroep en de afdeling Cardiologie van het Ommelander Ziekenhuis. De bijeenkomst is bedoeld voor hart- en vaatpatiënten, familie en overige belangstellenden. In het café wordt actuele informatie verstrekt over hart- en vaataandoeningen, ontmoeten patiënten en familieleden elkaar en bespreken ze hun ervaringen. Er is ruime gelegenheid om te pauzeren en te praten met andere aanwezigen en de informatie-stands te bezoeken. En iedereen kan vragen op papier zetten, die na de pauze aan de sprekers worden gesteld. Aanmelden noodzakelijk De bijeenkomst is gratis maar bezoekers dienen zich wel aan te melden. Dit kan via aanmelden@ozg.nl of telefonisch via 088–0661000. Kijk voor meer informatie op de website ommelanderziekenhuis.nl of www.hartenvaatgroep.nl.