Geprinte hamburger en LED-sla in de Harbour JazzClub Winschoten

Winschoten - Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde vormde in april het decor voor een inspiratiebijeenkomst over duurzame, korte voedselketens in Oost-Groningen. In navolging van deze bijeenkomst is er op 26 oktober van 19.00 tot 22.00 uur een 'meet-up', ofwel een discussie-avond over voedselflats en stadslandbouw in de Harbour JazzClub Winschoten.

Thema is: Voedselflats en stadslandbouw als alternatief voor ons inefficiënte voedselsysteem? Een meet-up over geprinte hamburgers en LED-sla. Om over 20 jaar voldoende voedsel te produceren voor de – naar schatting – negen miljard mensen, wordt er geëxperimenteerd met vertical farming, rooftop gardening en zelfs landbouw op zee. Voedsel wordt inefficiënt over de hele wereld versleept om steden te voeden en om mensen die leven op plekken waar geen voedsel verbouwd kan worden van eten te voorzien. Watervervuiling Tweederde van al het beschikbare zoete water wordt nu ingezet voor de productie van voedsel. En tweederde van alle watervervuiling wordt veroorzaakt door het gebruik van pesticiden. Om de hoeveelheid foodmiles, de afstand die voedsel aflegt tussen plaats van productie en consumptie, terug te dringen en verspilling tegen te gaan zijn verticale landbouwbedrijven wereldwijd in opkomst. Centrale vraag is: Komt onze positie als exportland onder druk te staan als steeds meer bedrijven van over de hele wereld met onze kennis zelf hun groente en sla verticaal en lokaal gaan verbouwen? Meer informatie De meet-up wordt georganiseerd door Reina Boels-Feikens van Rein advies (www.rein-advies.nl), in samenwerking met experts uit het veld. Meer informatie op http://www.vpro.nl/tegenlicht https://youtu.be/54uve72qrLA