Weekendschool Oldambt start met derde groep leerlingen

Winschoten - Weekendschool Oldambt is sinds de start in 2015 uitgegroeid tot een professionele stichting onder leiding van betrokken regio-ambassadeurs. Op 1 november gaat er een derde groep leerlingen van start. Als leslocatie fungeert De Stuwe in Winschoten.

De leerlingen krijgen les van professionals uit vele beroepsgroepen, zoals een journalist, een dierenarts, een huisarts, een stratenmaker, een banketbakker of een advocaat. De weekendschool biedt circa 20 zondagen een uitgebalanceerd programma aan, waardoor kinderen kennis maken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij. Het is een beproefd concept waarbij honderden kinderen jaarlijks uitstromen met een betere kwalificatie voor het vervolgonderwijs en de daarop volgende beroepskeuze. De Weekendschool Oldambt is uniek in zijn soort omdat zij werkt vanuit een plattelandsregio. De uitvoering van de werving en begeleiding van de leerlingen is in handen bij Elif Bakar, telefoonnummer 06-24412749. Crowdfunding Voor de verdere ondersteuning vanuit ouders en het bedrijfsleven wordt gestart met een grootscheepse crowdfunding actie, via onder andere Rotary Winschoten, ondernemersverenigingen in Oldambt, sponsoren en de Social Media. Er wordt onder meer gezocht naar middelen of mogelijkheid van vervoer om de kinderen van de buitendorpen naar de Weekendschool te laten reizen. Wie een (vrijwillige) bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met Maud Diemer, projectleider Weekendschool Oldambt, via m.diemer@cmostamm.nl of 06 46078222. Opleidingsniveau De Wkkendschool Oldambt is indertijd van start gegaan omdat de werkloosheid in de regio Oldambt vergeleken met de rest van Nederland hoog en het gemiddelde opleidingsniveau lager. Het percentage kinderen dat leeft in een gezin met een uitkering ligt ook boven het landelijk gemiddelde. Zowel op bestuurlijk- en ambtelijk niveau als vanuit het onderwijs zijn hierover zorgen geuit. Het is de taak van de regionale samenleving ook deze kinderen in staat te stellen maatschappelijk volwaardig te kunnen participeren. Een goede schoolopleiding en werk zijn hiervoor onontbeerlijk en dragen bij aan de leefbaarheid in de regio.