Bijeenkomst over WW in FNV Vakbondskantoor in Winschoten

Winschoten - Voor FNV-leden die recent zijn ontslagen of binnenkort worden ontslagen en voor andere belangstellenden is er op donderdag 14 september een voorlichtingsbijeenkomst over de WW in het FNV Vakbondskantoor aan de Nassaustraat 16 A in Winschoten, aanvang 13.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst wordt er informatie gegeven over rechten en plichten in de WW. Verder worden de aanwezigen bijgepraat over hetgeen UWV en Werkbedrijf van werkzoekenden van mensen met een WW-uitkering verwachten en wordt men op de hoogte gebracht over de laatste wijzigingen in de regels voor werkzoekenden. Tevens ontvangt de aanwezigen informatie over rechten en plichten als men na de WW-periode nog geen werk heeft gevonden. De verschillende wetten waar een werkzoekende mee van doen kan krijgen worden toegelicht. Aanmelden Aanmelden kan tot 7 september via rita.habers@fnv.nl. Mocht de belangstelling te groot zijn, dan wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd.