Taalhuizen in de gemeente Westerwolde zoeken vrijwilligers

Bellingwolde - De gemeente Westerwolde opent in oktober twee Taalhuizen om laaggeletterdheid aan te pakken. Deze Taalhuizen zoeken vrijwilligers om inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen te begeleiden.

Er komt een Taalhuis in Bibliotheek Bellingwolde en een Taalhuis in Bibliotheek Ter Apel. Op beide locaties kunnen inwoners terecht met vragen over taal en rekenen en voor begeleiding. De Taalhuizen worden geleid door een coördinator in samenwerking met vrijwilligers. Deze taalvrijwilligers helpen inwoners één op één of in kleine groepjes op hun eigen tempo en niveau. De taalvrijwilligers krijgen een speciale training en worden begeleid vanuit Stichting Lezen & Schrijven en door de coördinator van het Taalhuis. Het aantal uren vrijwilligerswerk is zelf te bepalen en kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Laaggeletterdheid is in Nederland een groot maatschappelijk probleem. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde vormen volgend jaar samen de gemeente Westerwolde. Van de nieuwe gemeente heeft circa 15 procent van de inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dit zijn bijna 4.000 inwoners. De gemeente Westerwolde werkt samen met Stichting Lezen & Schrijven, Noorderpoort, Biblionet, Stichting Welzijn Bellingwedde en Stichting Rzijn om deze inwoners te helpen. Wie als taalvrijwilliger wil helpen om laaggeletterdheid tegen te gaan, is donderdag 14 september vanaf 19.00 uur welkom op de voorlichtingsbijeenkomst in Bibliotheek Vlagtwedde aan de Dr. P. Rinsemastraat 7 in Vlagtwedde. Opgeven voor de bijeenkomst kan bij Stichting Welzijn Bellingwedde: info@welzijnbellingwedde.nl, of bij Stichting Rzijn: servicepuntvrijwilligerswerk@rzijn.nu