Mannenkoor Oldambt start op 4 september met repetities

Winschoten - Drie ex-leden van het ter ziele gegane Winschoter Mannenkoor besloten onlangs te onderzoeken of er voldoende draagvlak voor een nieuw mannenkoor gevonden kon worden. Na de eerste contactronde onder oud-koorleden meldden zich onmiddellijk 23 mannen aan. Als naam werd gekozen voor Mannenkoor Oldambt, om het regionaal karakter van het koor te benadrukken.

Het repertoire is breed, van Bach tot The Beatles en van Mozart tot het Grunneger Volkslaaid. Gerepeteerd wordt in de Lutherse evangelische kerk in Winschoten (tegenover de Lidl) op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De eerste repetitie is op 4 september. Het koor staat onder leiding van dirigent Jack Noordermeer. Vanaf de eerste repetitie zal worden begonnen met het voorbereiden van een kerstconcert in december. . Het Mannenkoor Oldambt staat nog in de startblokken, maar heeft zeker de ambitie om groter te groeien. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via 0597-412528 (Jan Nicolaas) of 0597-671169 (Jan Ruzius).