ZUN Finnewold: Geen draagvlak voor zonneweide onder omwonenden

Finsterwolde - Zoals bekend zijn er plannen voor de bouw van een zonneweide door FS-Solar aan de noordkant van de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Eén van de voorwaarden die de gemeente Oldambt stelt voor de eventuele aanleg is dat er voldoende draagvlak voor dit plan moet zijn onder de inwoners van Finsterwolde. ZUN Finnewold deed onderzoek.

Actiegroep ZUN Finnewold, die aangeeft niet tegen zonneweides te zijn, maar wel de plek waar deze in Finsterwolde gaat komen, op een stuk grond van melkveehouder Ham Evert Waalkens. Het zonnepark moet circa 15 hectare groot worden. De bedoeling is om op dit perceel 13 hectare zonnepanelen te plaatsen én een wandelstrook van 2 hectare aan te leggen. ZUN Finnwold peilde de mening van de omwonenden, de mensen die wonen aan de oneven kant van de HJ Siemonsstraat en het laatste deel van de Westbaan. Uit dit onderzoek bleek dat 78 procent tegen de beoogde plek is. Onder hen drie huishoudens die een tuin hebben direct grenzend aan de weide en één met prominent uitzicht op de weide. In totaal werd de mening gepeild van 41 omwonenden. Daarvan zijn 32 bewoners tegen de plek (78,06 procent) en vijf bewoners voor (12,29 procent). Drie bewoners zijn neutraal (7,30 procent) en één bewoner is niet bevoegd te tekenen (2,35 procent).