OZG: Complimenten voor medicatieoverdracht na ontslag

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft maandelijks een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. Dit keer vertelt Lucia van der Veen, ziekenhuisapotheker, over medicatieoverdracht.

Jaarlijks komen duizenden mensen in het ziekenhuis terecht door incidenten met medicijnen. Zorgverleners (onder andere huisartsen, medisch specialisten en apothekers) weten niet altijd precies welke medicijnen hun patiënten voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken. Het is erg belangrijk dat alle zorgverleners een actueel overzicht van de op dat moment gebruikte medicatie hebben. Zo kunnen zij verantwoorde beslissingen nemen wanneer medicatie wordt voorgeschreven, verstrekt, toegediend, gewijzigd of gestopt. De ziekenhuisapotheek van het Ommelander Ziekenhuis is in januari 2015 gestart met ‘medicatieverificatie bij ontslag’. En met succes! Vanuit huisartsen en de Groninger Apotheken Vereniging krijgen we voor onze werkwijze een groot compliment. Vaststellen gebruikte medicatie “Medicatieverificatie is: het vaststellen van de daadwerkelijk gebruikte medicatie om zodoende tot een actueel en waarheidsgetrouw medicatieoverzicht te komen.” Dit zegt Lucia van der Veen, ziekenhuisapotheker in het Ommelander Ziekenhuis. “Begin januari 2015 zijn we gestart met medicatieverificatie bij ontslag. Voor die tijd kreeg de patiënt soms een geprinte lijst van de medicatie die in het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) stond. In de praktijk bleek dat de voorschrijver de medicatie vaak nog niet aangepast had naar geschikte toedienvorm voor in de thuissituatie. Zo stonden op die medicatielijst bijvoorbeeld (nog) infusen en geen stopdata bij tijdelijke medicatie. Het gevolg hiervan was dat er veel vragen van andere zorgverleners kwamen. Dit wilden we als ziekenhuis graag anders en beter, vandaar dat we het proces rond medicatie en ontslag hebben aangepast. In de huidige situatie wordt bij circa 90 procent van de klinische ontslagen medicatieverificatie en medicatieoverdracht bij ontslag uitgevoerd door de ziekenhuisapotheek van het Ommelander Ziekenhuis. Dit heeft er nu toe geleid dat huisartsen en apotheken heel blij zijn met deze werkwijze en daar zijn we trots op.” Samenwerking belangrijk De uiteindelijke medicatieverificatie gaat via verschillende schakels. Hierbij is een goede samenwerking van groot belang. Wanneer bijvoorbeeld de eerste schakel (de arts) niet tijdig akkoord geeft voor de ontslagmedicatie, heeft dat vaak tot gevolg dat de medicatieverificatie niet tijdig uitgevoerd kan worden. De verpleegkundige kan dan tijdens het ontslaggesprek de patiënt niet goed informeren over de daadwerkelijke ontslagmedicatie en wijzigingen in medicatie tijdens opname. Hierin vervult de ziekenhuisapotheek nu een hele belangrijke schakel. Rol van de patiënt Lucia: “Uiteindelijk vormt u als patiënt de belangrijkste schakel in de keten van medicatieoverdracht. Als patiënt bent u eigenaar van uw eigen medicatiegegevens. Het is belangrijk dat u een actueel medicatieoverzicht bij u draagt of toestemming aan uw huisarts of apotheek geeft om uw medicatiegegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt (www.vzvz.nl). Zo heeft een zorgverlener altijd toegang tot uw medicatiegegevens.” Voorloper in de regio Waar veel ziekenhuizen nog worstelen met de inrichting van dit medicatieverificatie-proces volgens de richtlijnen ‘Overdracht van medicatiegegevens’, is het Ommelander Ziekenhuis hierin een voorloper in de regio. Uit een enquête gehouden bij openbare apothekers en huisartsen, blijkt dat de medicatieverificatie door het Ommelander Ziekenhuis goed gewaardeerd wordt. “Daar zijn we erg blij mee, maar uiteraard zitten we niet stil en gaan we volop met de verbeterpunten uit de enquête aan de slag”, besluit een tevreden Lucia van der Veen. Reacties op dit artikel kunt u mailen naar info@ozg.nl.